سمپاشی ساس

سمپاشی ساس

سمپاشی ساس بیاید قبل از اینکه بخواهیم حشرات مزاحم ساس را با روش سمپاشی ساس از خانه خود دور کنیم، با آن ها آشنا شویم. ساس چیست؟ ساس ها حشرات کوچک، بیضی شکل و قهوه ای ای هستند که با خون حیوانات یا انسان ها زندگی می کنند. ساس های بزرگسال بدنی مسطح و تقریباً به اندازه یک...
021-53162